Hlasovanie za projekty už túto nedeľu
19. november 2019
Klub darcov rozhodne, ktorý projekt získa financie

Klub darcov rozhodne, ktorý projekt získa financie.

 

Už túto nedeľu sa v nitrianskom PKO uskutoční Klub darcov Nitrianskej komunitnej nadácie. Spojený bude s hlasovaním a odovzdávaním grantových šekov úspešným projektom.

 

„Klub darcov je grantový program, v ktorom si sami darcovia vyberajú najzaujímavejšie projekty, ktoré získajú ich finančnú podporu. Program ponúka ľuďom jedinečnú možnosť hlasovať a podporiť tak dobré nápady pre Nitru. Podporovateľom Klubu darcov sa mohol stať každý jednotlivec, ktorý daroval sumu minimálne 10 eur. Získal tak možnosť hlasovať za projekty v prvom kole – od 14. do 28. októbra – cez hlasovací formulár. Členom Klubu darcov sa stáva každý, ktorý daruje sumu minimálne 20 eur,“ uviedla  PR manažérka Nitrianskej komunitnej nadácie Natália Zákopčanová.

 

Ten získava právo hlasovať v druhom kole, priamo na slávnostnom podujatí, ktoré sa uskutoční 24. novembra o 17. hod. v PKO Nitra. Hlasovať sa bude za šesť projektov, ktoré boli úspešné v prvom kole hlasovania. Autormi projektov sú občianske združenia, školy, neziskové organizácie či tzv. neformálne skupiny občanov. Podmienkou týchto projektov je ich neziskovosť, prínos pre komunitu či transparentná realizácia a vyúčtovanie nákladov.

 

Tento rok sa o priazeň darcov uchádza týchto 6 projektov:

 

  • Rozšírená realita – sprievodca po Zoborskom kláštore. Žiadateľom je Zoborský skrášľovací spolok. V roku 2019 bol zrealizovaný projekt, kde pomocou IT technológií návštevník vstúpi do príbytku mnícha a na mobile, alebo tablete vidí zariadený priestor, kde sa pohybuje a počúva výklad sprievodcu – kamaldulského mnícha. V ďalšej etape chcú predkladatelia projektu zrealizovať pohľady na príbytok mnícha z vonku a do jeho záhradky, opäť pomocou rozšírenej reality a sprievodného slova. Grant žiadajú na úhradu nákladov spojených s programovaním aplikácie.
  • Komunitné kompostovisko – príklad dobrej praxe. Projekt podávajú: D. Králiková, Š. Králik, T. Belovič.Zámerom autorov projektu je prostredníctvom verejnej odbornej prednášky poukázať na dôležitosť kompostovania, ako aj na pozitívne skúsenosti s komunitným kompostovaním v meste. Z grantu pokryjú náklady na zorganizovanie prednášky a propagáciu kompostovania.
  • Zapáľme v nich vedu. Projekt podáva: Viac ako učenie, o.z. Cieľom projektu je prebudiť záujem o vedu u detí prirodzenou, hravou cestou objavovania. Členovia občianskeho združenia Viac ako učenie zorganizujú pre deti MŠ a ZŠ v Nitre aktivity, kde deti budú zapojené do bádania, experimentovania. Grant pokryje materiálno-technické zabezpečenie aktivít. 
  • Raňajky na korze. Projekt podávajú: E. Domanová, A. Balážová, P. Doman Predkladatelia projektu chcú pešej zóne v Nitre prinavrátiť podobu spoločenského korza prostredníctvom interaktívnych kultúrno-spoločenských aktivít. Zorganizujú 5 podujatí (1x mesačne). Z grantu zafinancujú materiálno-technické zabezpečenie korza a honoráre umelcov. 
  • Separovaný zber. Autorom projektu je Spojená katolícka škola, ZŠ sv. Svorada a Benedikta, Nitra. V ZŠ sv. Svorada a Benedikta ešte nemajú zavedený separovaný zber, preto chcú z grantu zakúpiť nádoby na separovaný zber a žiakov (355) nielen teoreticky, ale aj prakticky motivovať k ochrane životného prostredia.
  • Rekonštrukcia telocvične. Autormi projektu sú J. Matušková, L. Peli, P. Lovasová. Cieľom predkladateľov projektu je zrekonštruovať telocvičňu MŠ Piaristická, ktorú momentálne navštevuje 184 detí. Konkrétne vymeniť podlahu, ktorá už nespĺňa podmienky bezpečného využívania. Z grantu zakúpia laminátovú podlahu, maliarske farby a pracovné náradie.

 

Aj tento rok na darcov, okrem hlasovania a odovzdávania grantových šekov víťazným projektom, čaká zaujímavý program. Vystúpia tu Eugen Gnoth a jazzová kapela E.G.O. Group, zdravé občerstvenie zabezpečia Páni Baklažáni, na deti čakajú eko hry v detskom kútiku, kde na ne dohliadnu dobrovoľníci. Nebude chýbať tombola.

 

Darovať a získať pozvánku na podujatie, sa dá do soboty 23. novembra. Všetky potrebné informácie o Klube darcov a možnosti darovať nájdete na https://nkn.sk/nase-programy/klub-darcov

 

Projekty tohto ročníka budú realizované v budúcom roku. Ich priebeh môžete sledovať na webovej stránke a facebooku Nitrianskej komunitnej nadácie,“ dodala Natália Zákopčanová.

 

Ľudmila Synaková

 

 

Text k fotke:

Fotografia zachytáva autorov víťazných projektov z minulého ročníka. Foto: autorka


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022