Hľadali riešenie bezdomovstva a rómskej komunity
18. november 2015
Vedenie mesta Nitry v snahe riešiť problém bezdomovstva a rómskej komunity zvolalo na 13. novembra na mestský úrad rokovanie.

Vedenie mesta Nitry v snahe riešiť problém bezdomovstva a rómskej komunity zvolalo na 13. novembra na mestský úrad rokovanie, na ktoré prijali pozvanie mestskí poslanci, pracovníci sociálnych služieb z obvodného i mestského úradu, zástupcovia štátnej a mestskej polície, reprezentanti Rímsko-katolíckej cirkvi, Diecéznej charity a odborníci z Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre. Na rokovaní, ktoré viedol primátor Jozef Dvonč, sa hľadali možné riešenia a východiská zo situácie, ktorú občania intenzívne kritizujú. Pod paľbou kritiky je najmä obťažovanie zo strany bezdomovcov, keďže títo okupujú lavičky v meste a v dôsledku zanedbanej hygieny zapáchajú. Podľa kompetentných však toto nie je dôvod na ich zadržanie. Zmierniť i takéto dôsledky bezdomovstva by mohlo pomôcť dokončenie azylového domu, no ako skonštatovali diskutujúci, nikoho nemožno prinútiť, aby sa ubytoval v azylovom dome. Na stretnutí sa hovorilo aj o rómskej problematike, ktorá je čiastočne riešená komunitnou prácou na Orechovom dvore. Keďže ide o celoslovenský problém, ide o beh na dlhú trať.  (SY)    


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022