Futbalový klub dostal vynovené šatne za takmer 400-tisíc eur
16. máj 2023

Mesto Nitra odovzdalo zrekonštruovanú budovu Čermánskeho futbalového klubu do opätovného užívania športovcom. Predchádzala tomu rozsiahla rekonštrukcia, ktorej celkové náklady dosiahli 379 026 eur, vrátane DPH.

Časť financií získalo mesto z Fondu na podporu športu (214 344 eur) a časť uhradilo z vlastného rozpočtu (164 682 eur).

Rekonštrukcia odštartovala koncom septembra a trvala sedem mesiacov. Práce boli zamerané najmä na obnovu a modernizáciu vnútorných priestorov, výmenu okien a zateplenie celého objektu.

Novou dispozíciou sa vytvorili nové šatne, sprchy a toalety. Samozrejmosťou bolo prispôsobenie týchto priestorov pre imobilných športovcov.

Rekonštrukcia zahŕňala aj nové rozvody elektriky, bleskozvodu, rozvody vody a kanalizácie, nové rozvody kúrenia a radiátory. V rámci rekonštrukcie boli vymenené okná, zateplili sa obvodové múry a strecha. Cez strop až nad strechu sú vyvedené dve chráničky ako príprava pre budúce možné osadenie fotovoltiky na strechu tejto budovy.

Rekonštrukcia niekoľko desiatok rokov starej budovy trvala sedem mesiacov.

Majiteľ budovy, mestská spoločnosť Nitrianska investičná, dala v rámci údržby opraviť splaškovú a dažďovú kanalizáciu. Namontovali sa tu tiež dva nové kotle ústredného kúrenia.

„Ak chceme, aby naši obyvatelia a hlavne naše deti športovali, musíme im vytvárať kvalitné športové zázemie. Som preto rád, že sa nám podarilo vynoviť túto budovu, ktorú po pár mesiacoch opäť odovzdávame do rúk Čermánskeho futbalového klubu, do rúk športovcom. Športoviská v našom meste si zaslúžia reštart, a ja som naozaj rád, že nám sa ich darí postupne obnovovať – či už je to tenisová hala na Chrenovej, zápasnícka hala v Starom meste alebo teraz najnovšie budova pre futbalový klub na Čermáni,“ povedal primátor Marek Hattas.

Pôvodnú budovu postavili v rokoch 1970 – 1973 svojpomocne, a tomu aj nasvedčovala kvalita odvedených prác. „Viem, ako ste sa trápili na začiatku, pretože to bola stará budova, no teraz, po jej rekonštrukcii, z nej budú mať deti radosť. Krásne prostredie motivuje deti, aby športovali, aby chodili na tréningy a aby sa tešili zo športu,“ povedal Miroslav Dráb z Fondu na podporu športu.

Fondu, zhotoviteľovi, primátorovi aj poslancom sa poďakoval prezident ČFK Henrich Benčík. Ten povedal, že keď sa pred rokom a pol začala rekonštrukcia budovy riešiť, veľa ľudí klubu hovorilo, že s obnovou budovy nemajú šancu. „V tom čase chodili deti po chodbe a padala na ne omietka, človek sa bál, aby sa nechytili elektriky. Napriek posledným dvom veľmi ťažkým rokom sa ale podarilo budovu opraviť a ja verím, že deti z celej Nitry tak budú mať možnosť využívať nové kabíny,“ povedal Henrich Benčík.

Tomáš Holúbek, Mária Snopová
foto: Roman Oravec


Najčítanejšie správy
Nitra sa stala prvým krajským mestom bez herní
30. máj 2024
Desaťmetrový hrad má svoje tri „naj“. Už ho…
29. máj 2024
Na dva dni uzavrú cestu v okolí železničného…
8. apríl 2024
Začali práce na oprave chodníka pred bývalým…
8. apríl 2024