Fungovanie mesta počas druhej vlny pandémie
9. september 2020
Prinášame veľký prehľad najdôležitejších služieb, ktoré poskytuje mesto

Prinášame veľký prehľad najdôležitejších služieb, ktoré poskytuje mesto.

 

* SVADBY

– matričný úrad vybavuje klientov bez obmedzení

– sobáše sa usporadúvajú podľa dohodnutých termínov so snúbencami

– pri sobášoch v obradnej sieni musia hostia sedieť podľa aktuálnych epidemiologických pokynov

– nevesta ani ženích pri obrade nemusia mať ochranné rúško

– podmienkou je použitie ochranného rúška alebo iného vhodného prekrytia nosa alebo úst

– kapacita obradnej sály mesta Nitry je obmedzená na max. 45 svadobných hostí

– ak ide o hostí žijúcich v jednej domácnosti, títo môžu sedieť vedľa seba, podmienkou je ponechať jedno voľné sedadlo a až tak si môžu sadnúť príslušníci druhej rodiny

* POHREBY

– matričný úrad vybavuje klientov bez obmedzení počas úradných hodín na MsÚ v Nitre, a to – v pondelok: 8.00 –  15.00, utorok: 8.00 – 15.00, streda: 7.45 – 16.45, štvrtok: 8.00 – 15.00, piatok : 8.00 – 13.45.

– platí povinnosť nosiť rúško na prekrytie úst a dýchacích ciest 

* KLIENTSKE CENTRUM

– klientske centrum funguje počas stránkových hodín na MsÚ a je bez obmedzení

– úradné hodiny v KC : v pondelok: 8.00 –  15.00, utorok: 8.00 – 15.00, streda: 7.45 – 16.45, štvrtok: 8.00 – 15.00, piatok : 8.00 – 13.45.

– platí povinnosť nosiť rúško na prekrytie úst a dýchacích ciest  

* MATRIKA

– matričný úrad vybavuje klientov  podľa klasických stránkových hodín, bez akýchkoľvek obmedzení.

– úradné hodiny – v pondelok: 8.00 –  15.00, utorok: 8.00 – 15.00, streda: 7.45 – 16.45, štvrtok: 8.00 – 15.00, piatok : 8.00 – 13.45.

– platí povinnosť nosenia rúška

* PODATEĽŇA

Úradné hodiny na podateľni  MsÚ v Nitre sú bez obmedzení

– otvorená v pondelok: 8.00 – 00, utorok: 8.00 – 15.00, streda: 7.45 – 16.45, štvrtok: 8.00 – 15.00, piatok : 8.00 – 13.45.

– platí povinnosť nosiť rúško na prekrytie nosa a úst v interiéri

* EVIDENCIA OBYVATEĽOV

– Otvorené v pondelok: 8.00 – 00, utorok: 8.00 – 15.00, streda: 7.45 – 16.45, štvrtok: 8.00 – 15.00, piatok : 8.00 – 13.45.

– platí povinnosť nosiť rúško na prekrytie nosa a úst v interiéri

* PLATENIE DANÍ A POPLATKOV MESTU

– platenie daní a poplatkov je možné bez obmedzení počas otváracích hodín v pokladni MsÚ v Nitre

– občanom odporúčame platbu cez internet

–  pokladnica je otvorená v pondelok: 8.00 –  15.00, utorok: 8.00 – 15.00, streda: 7.45 – 16.45, štvrtok: 8.00 – 15.00, piatok : 8.00 – 13.45

– platí povinnosť nosiť rúško na prekrytie nosa a úst v interiéri

– platí povinnosť nosiť rúško v interiéri 

* STAVEBNÝ ÚRAD (KOLAUDÁCIE)

Stavebný úrad funguje zatiaľ bez obmedzení identicky počas otváracích hodín MsÚ

MsÚ v Nitre je otvorený:

  • v pondelok: 8.00 – 00, utorok: 8.00 – 15.00, streda: 7.45 – 16.45, štvrtok: 8.00 – 15.00, piatok : 8.00 – 13.45.
  • platí povinnosť nosiť rúško na prekrytie nosa a úst v interiéri
  • platí povinnosť nosiť rúško v interiéri

 

* MESTSKÁ TRŽNICA

Na mestskej tržnici sa permanentne realizujú tieto bezpečnostné opatrenia:

– Na vstup do mestskej tržnice slúži hlavná brána, v priestore hlavnej brány pri vstupe, je umiestnená dezinfekcia na ruky a vyvesené oznamy o povinnosti nosenia rúška alebo šatky, ktoré sú občania povinní rešpektovať

– Zadná brána (od Ulice 7. pešieho pluku), ktorá je prednostne určená na zásobovanie je od 6.00 zatvorená.

– Bočné vstupy od Ulice 7. pešieho pluku a zo Štúrovej ulice a taktiež zadná brána, slúžia na východ z tržnice.

– Každý predajca na nádvorí musí mať k dispozícii samostatnú dezinfekciu na ruky.

– Na nádvorí sú páskami vyznačené odstupy 2 m

– „Kamenné prevádzky“ musia mať k dispozícii pri vstupe do predajne dezinfekciu na ruky.

– Predajné zariadenia na nádvorí musia byť vo väčších vzájomných rozstupoch.   

Podľa VZN č. 16/2008 o trhovom poriadku trhovísk je predajná doba na tržnici: pondelok – piatok od 6.00 do 18.00, sobota 6.00 – 15.00, nedeľa 6.00 – 13.00. V prípade nízkej návštevnosti tržnice môže byť predajná doba skrátená.

Celý dozor nad predajom a dodržiavaním pravidiel majú správcovia tržnice. 

* ZARIADENIA PRE SENIOROV V SPRÁVE MESTA

 Od 1. septembra 2020 sú sprísnené opatrenia v ZPS Nitra, Jánskeho:

– nosenie rúšok

– zvýšená dezinfekcia,

– meranie teploty,

– polovičná kapacita klientov v jedálni počas obedov

– neumožňujú klientom prenocovanie doma (u príbuzných)

– denne sú povolené návštevy príbuzných iba v exteriéri ZPS (v záhrade)

– limitovanie návštev: v ZPS je denne dovolených max. 10 návštev príbuzných

– povolené prechádzky klientov zariadenia do mesta na 3 hodiny,

– klienti pripútaní na lôžku môžu denne prijať max. 2 rodinných príslušníkov

* DETSKÉ IHRISKÁ A PIESKOVISKÁ

–  fungujú v bežnom režime

– zrušená je povinnosť zo strany prevádzkovateľa ihriska zabezpečiť obmedzený počet súčasne sa hrajúcich detí, povinnosť nosenia rúšok a zo strany rodičov povinnosť zabezpečiť, aby sa deti fyzicky minimálne kontaktovali

– rodičom alebo osobám, sprevádzajúcim deti, sa odporúča mať k dispozícii prostriedok na  dezinfekciu rúk

* MHD

– Autobusy MHD fungujú podľa cestovného poriadku.

– V súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození zdravia aj naďalej platí v prostriedkoch verejnej dopravy povinnosť mať prekryté ústa a nos rúškom alebo inou vhodnou alternatívou.

– Výnimku z tejto povinnosti majú len osoby uvedené v platnom znení predmetného opatrenia (aktuálne sú to deti do 3 rokov veku a osoby so závažnými poruchami autistického spektra).

– Vodič alebo revízor má právo cestujúceho, ktorý toto nariadenie nerešpektuje, vylúčiť z prepravy.

– V prípade nutnosti asistencie polície, môže táto cestujúcemu udeliť blokovú pokutu do výšky 1000 €, v prípade spísania zápisu zaslaného RÚVZ môže byť cestujúcemu v správnom konaní udelená pokuta až do výšky do 1650 €.

* ZBERNÉ DVORY

– Zberné dvory sú pre verejnosť otvorené podľa bežných otváracích hodín

Zberný dvor NKS – Nábrežie mládeže 87, 949 01 Nitra

Pondelok až piatok

7.30 – 17.00

Sobota

8.00 – 16.00

Nedeľa

ZATVORENÉ

 

Zberný dvor Mestské služby, Tehelná 3

Pondelok

zatvorené

Utorok až piatok

9.00 – 17.00

Sobota

8.00 – 16.00

Nedeľa

zatvorené


Prestávka: 12:30 – 13:00 (v sobotu 11:30 – 12:00 )

 

Zberný dvor Braneckého ul.

november – marec

  

apríl – október

Pondelok

zatvorené

  

Pondelok

zatvorené

Utorok až Sobota

8.00 – 16.00

  

Utorok až Piatok

9.00 – 17.00

Nedeľa

zatvorené

  

Sobota

8.00 – 16.00

 

 

  

Nedeľa

zatvorené

prestávka

11:30 – 12:00

  

prestávka

12:30 – 13:00 (v sobotu 11:30 – 12:00 )

 

Zberný dvor areál Zoborských kasární

november – marec

  

apríl – október

Pondelok

zatvorené

  

Pondelok

zatvorené

Utorok až Sobota

8.00 – 16.00

  

Utorok až Piatok

9.00 – 17.00

Nedeľa

zatvorené

  

Sobota

8.00 – 16.00

 

 

  

Nedeľa

zatvorené

prestávka

11:30 – 12:00

  

prestávka

12:30 – 13:00 (v sobotu 11:30 – 12:00 )

 

Janíkovce – Rabčekova ul.

november – marec

  

apríl – október

Pondelok

zatvorené

  

Pondelok

zatvorené

Utorok

9:00 – 16:00

  

Utorok

10:00 – 17:00

Streda

zatvorené

  

Streda

zatvorené

Štvrtok

zatvorené

  

Štvrtok

zatvorené

Piatok

9:00 – 16:00

  

Piatok

10:00 – 17:00

Sobota

9:00 – 16:00

  

Sobota

9:00 – 16:00

Nedeľa

zatvorené

  

Nedeľa

zatvorené

prestávka

12:30 – 13:00

  

prestávka

13:30 – 14:00 ( v sobotu 12:30 – 13:00 )

Zberný dvor v areáli kompostárne – Medzi vodami 13/C, Nitra – Krškany

november – marec

  

apríl – október

Pondelok – Piatok

7:00 – 15:00

  

Pondelok – Piatok

7:00 – 16:00

Sobota

8:00 – 12:00

  

Sobota

8:00 – 12:00

Nedeľa

zatvorené

  

Nedeľa

zatvorené

 

autor: Ľudmila Synaková

foto: Roman Oravec


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022