Finančná podpora projektu Európskeho mesta športu
3. apríl 2018
Vláda SR podporila nitriansky projekt Európskeho mesta športu sumou 3 mil. eur

Vláda SR podporila nitriansky projekt Európskeho mesta športu sumou 3 mil. eur, ktorú bude môcť mesto použiť na zlepšenie a zatraktívnenie vzhľadu športovísk. Polovica z tejto sumy (1,5 mil. eur) pomôže dofinancovať modernizáciu futbalového štadióna FC Nitra, ktorá by mala byť sfinalizovaná najneskôr do začiatku sezóny 2018/2019.

Ďalšia podpora vlády pôjde na Čermáň. Suma 700-tis. eur bude spolufinancovať výstavbu telocvične na Hlbokej ulici  a 200-tis. eur pomôže pri investícii nového trávnika ČFK Nitra, s tým, že hlavná plocha bude z predpestovanej trávy a v zadnej časti areálu bude umelá tráva. Na dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna a vedľajšej hokejovej haly bude prefinancovaných 400-tis. eur. Na osadenie nových paluboviek a športových povrchov i tenisových kurtov na Ďumbierskej ulici na Chrenovej je schválených 200-tisíc eur.

„Dotácia nám veľmi pomôže, nakoľko z týchto peňazí budeme môcť realizovať investície – telocvičňa Čermáň, rekonštrukcia povrchov športovísk, tenisové kurty, futbalový štadión, či finalizáciu rekonštrukčných  prác na zimnom štadióne a vedľajšej ploche zimného štadióna a  ušetrené financie budú môcť byť využité na iné rozvojové aktivity,“ uviedol, okrem iného, na tlačovej konferencii s novinármi primátor Nitry Jozef Dvonč.

Podporené budú i športové aktivity na materských a základných školách. Štrnásť nitrianskych základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta dostane 63-tis. eur na gymnastické vybavenie, ďalších 10-tis. eur bude použitých na loptové dovybavenie základných škôl. Podporené bude i športovanie škôlkarov, ktorí dostanú športové vybavenie za 26-tis. eur.  

FOTO: Práce výmeny trávnika na ČFK Čermáň  už začali, vláda podporí túto investíciu sumou 200-tis. eur,  celková suma investičnej akcie je aj so spolufinancovaní mesta 400-tis. eur.


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022