Detail zamestnanca

Mgr. Mariana Záturová
vedúca Turisticko informačného centra Nitra
číslo dverí: TIC
mariana.zaturova@msunitra.sk