Detail zamestnanca

Ing. Adriana Veselá, PhD.
referent technik - rozpočtár
číslo dverí: 303
adriana.vesela@msunitra.sk