Detail zamestnanca

Ing. Terézia Vencelová
referent pre prevádzkovú bezpečnosť drevín
číslo dverí:
terezia.vencelova@msunitra.sk