Detail zamestnanca

Ing. arch. Zuzana Mokrášová
referent pre stanoviská a územnoplánovacie informácie
číslo dverí: 413
zuzana.mokrasova@msunitra.sk