Detail zamestnanca

Laura Tománková
referentka pre správu pohrebísk a cintorínov
číslo dverí:
laura.tomankova@nitra.sk