Detail zamestnanca

Monika Ternényová
referentka pre ľudské zdroje (PaM - Stredisko mestských služieb)
číslo dverí: -
monika.ternenyova@msunitra.sk