Detail zamestnanca

Mgr. Martina Svitačová
referentka pre sociálno patologické javy, odborná konzultantka pre oblasť domáceho násilia
číslo dverí: 110
martina.svitacova@msunitra.sk