Detail zamestnanca

Mgr. Mária Snopová
referentka pre obchod a služby
číslo dverí: 215
maria.snopova@msunitra.sk