Detail zamestnanca

Ing. Jozef Šabo
referent pre prípravu stavieb - stavebný dozor
číslo dverí: 524
jozef.sabo@msunitra.sk