Detail zamestnanca

Mgr. Zuzana Psotová
vedúca kancelárie prednostu
číslo dverí: 630
zuzana.psotova@msunitra.sk