Detail zamestnanca

Ing. Vladimír Psota
referent pre prípravu stavieb - stavebný dozor
číslo dverí: 527
vladimir.psota@msunitra.sk