Detail zamestnanca

Ing. Alena Pivarčiová
referentka pre cestovný ruch
číslo dverí: TIC
alena.pivarciova@msunitra.sk