Detail zamestnanca

Ing. Jana Piačeková
referentka pre stavebné konania
číslo dverí: 510
jana.piacekova@msunitra.sk