Detail zamestnanca

Ing. arch. Petronela Čapská
referent pre mestskú architektúru a verejný priestor
číslo dverí: 415
petronela.capska@msunitra.sk