Detail zamestnanca

Mgr. Vladimír Petrík
vedúci odboru miestnych daní a poplatkov
číslo dverí: 304
vladimir.petrik@msunitra.sk