Detail zamestnanca

Peter Lavo
referent pre prevádzku tržníc
číslo dverí:
spravca.trznice@nitra.sk