Detail zamestnanca

Ing. Zuzana Pániková
referentka pre stavebné konania
číslo dverí: 506
zuzana.panikova@msunitra.sk