Detail zamestnanca

PaedDr. Mária Orságová
vedúca odboru školstva, mládeže a športu
číslo dverí: 101
maria.orsagova@msunitra.sk