Detail zamestnanca

JUDr. Slávka Nouzáková
referentka pre pohľadávky
číslo dverí: 619
slavka.nouzakova@msunitra.sk