Detail zamestnanca

Bc. Marta Ščecinová
referentka pre správu ISS
číslo dverí: 202
marta.scecinova@msunitra.sk