Detail zamestnanca

Ing. Hana Miková
referentka pre prípravu stavieb
číslo dverí: 527
hana.mikova@msunitra.sk