Detail zamestnanca

Eva Mesárošová
referentka pre prevádzku
číslo dverí: TIC
mesarosova@nitra.sk