Detail zamestnanca

Ing. arch. Lívia Dulíková
referent pre mestskú architektúru a verejný priestor
číslo dverí: 415
livia.dulikova@msunitra.sk