Detail zamestnanca

Ing. Katarína Lehoťáková
referentka pre financovanie sociálnych služieb
číslo dverí: 109
katarina.lehotakova@msunitra.sk