Detail zamestnanca

Ing. arch. Lenka Lazorová
referent pre územné plánovanie a urbanizmus
číslo dverí: 415
lenka.lazorova@msunitra.sk