Detail zamestnanca

Katarína Látečková
referentka pre správu pohrebísk a cintorínov
číslo dverí:
katarina.lateckova@nitra.sk