Detail zamestnanca

Rudolf Látečka
referent pre koordináciu, správu a prevádzku pohrebísk a cintorínov
číslo dverí:
rudolf.latecka@nitra.sk