Detail zamestnanca

Ing. Henrieta Laciková
odborná referentka referátu dane z nehnuteľností
číslo dverí: 305
henrieta.lacikova@msunitra.sk