Detail zamestnanca

Mgr. Mária Kováčová
referentka pre ľudské zdroje (PaM v školstve)
číslo dverí: 627
maria.kovacova@msunitra.sk