Detail zamestnanca

JUDr. Katarína Kotlárová
referentka právnička
číslo dverí: 619
katarina.kotlarova@msunitra.sk