Detail zamestnanca

Oľga Košíková
referentka dane z nehnuteľnosti
číslo dverí: 305
olga.kosikova@msunitra.sk