Detail zamestnanca

Alexander Košičár
referent správy a údržby miestnych komunikácií
číslo dverí:
kosicar@msunitra.sk