Detail zamestnanca

Alexander Košičár
referent správy a údržby miestnych komunikácií
číslo dverí:
alexander.kosicar@msunitra.sk