Detail zamestnanca

Mgr. Aneta Korienková
referentka pre pohľadávky
číslo dverí: 628
aneta.korienkova@msunitra.sk