Detail zamestnanca

Ing. Ján Koprda
dočasne poverený výkonom funkcie vedúci Strediska Mestských služieb
číslo dverí:
jan.koprda@msunitra.sk