Detail zamestnanca

Ing. Adriana Konopásková
referentka pre agendu zmluvných vzťahov
číslo dverí: 309
adriana.konopaskova@msunitra.sk