Detail zamestnanca

Branislava Kohútová
referentka dane z nehnuteľnosti
číslo dverí: 305
branislava.kohutova@msunitra.sk