Detail zamestnanca

Mgr. Daniela Kazíková
referentka pre účtovanie
číslo dverí: 312
daniela.kazikova@msunitra.sk