Detail zamestnanca

JUDr. Katarína Forrová
referent pre právne konanie
číslo dverí: 513
katarina.forrova@msunitra.sk