Detail zamestnanca

Mgr. Jarmila Juhásová
vedúca kancelárie primátora
číslo dverí: 207
jarmila.juhasova@msunitra.sk