Detail zamestnanca

Ing. Jaroslav Jazvinský
referent - projektový manažér
číslo dverí: 530
jazvinsky@msunitra.sk