Detail zamestnanca

Ing. Jaroslav Jazvinský
vedúci odboru investičnej výstavby a rozvoja
číslo dverí: 530
jaroslav.jazvinsky@msunitra.sk