Detail zamestnanca

Mgr. Juliána Janíková, PhD.
referent pre zahraničné vzťahy a spoluprácu
číslo dverí: 113
juliana.janikova@msunitra.sk