Detail zamestnanca

Jakub Marčan
referent pre prevádzku tržníc
číslo dverí:
spravca.trznice@nitra.sk