Detail zamestnanca

JUDr. Kristína Illíková
referentka pre správne konania
číslo dverí: 513
kristina.illikova@msunitra.sk