Detail zamestnanca

Mgr. Hana Horková
referentka hospodárskej prevádzky
číslo dverí: 621
hana.horkova@msunitra.sk