Detail zamestnanca

Mgr. Hana Horková
referentka hospodárskej prevádzky
číslo dverí: 621
horkova@msunitra.sk