Detail zamestnanca

Mgr. Martin Horák
prednosta mestského úradu
číslo dverí: 632
prednosta@msunitra.sk